วิธีระบุรหัสรายการ

เพื่อให้ระบุคุณลักษณะของแต่ละมัดได้ดีขึ้น สามารถจำแนก Item No. ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง: GWB-200ST

W S – L T (GW มีเฉพาะโรงงานของเราเท่านั้น)

 • S=Series

  B=Double loop ties

  M=Mountable head ties

  P=Push mount ties

  RN=Releasable cable ties

  K=Marker ties

  A=Chassis ties

  ST=Stainless steel cable ties

 • L=Length

  L=Length (mm)

  200=200mm

 • T=Tensil

  M=Miniature

  I=Intermediate

  ST=Standard

  HD=Heavy Duty

  EHD=Extra Heavy Duty

Series Example
Double loop ties Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWB-200ST / GWB-300ST / GWB-370ST

Mountable head ties Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWM-200HD /GWM-300HD /GWM-380HD

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWM-110M / GWM-150I / GWM-200ST /GWM-300ST/GWM-370ST

Push mount tie Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWP-110M /GWP-130I/GWP-130ST/GWP-170ST/GWP-190ST

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWP-200ST

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWP-150I

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWRP-130IA / GWP-110MA /GWP-130ST(4.7)

Releasable cable ties Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWRN-100HD/GWRN-120HD/GWRN-150HD /GWRN-200HD/GWRN-250HD/GWRN-300HD/GWRN-370HD

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWRP-150HD

Marker ties Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWK-100M/GWK-200M

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWK-110M/GWK-210M

Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

GWK-220ST/GWK-270ST/GWK-300ST/GWK-370ST

0

นี่คือรายการคำถามของคุณ

ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:
โปรดแทรกข้อมูลการติดต่อของคุณ:
 • *
 • *